Coraz częściej mniejsze przedsiębiorstwa, by zwiększyć swoje zasięgi i zaangażowanie pod postami na Facebooku postawiają organizować konkursy internetowe. Jest to całkiem rozsądne rozwiązanie, ponieważ właściwie przeprowadzony konkurs jest nam w stanie przynieść wiele korzyści. Brak wiedzy odnośnie prawidłowej organizacji konkursu na Facebooku może przynieść organizatorom wiele negatywnych skutków. Jak zatem odpowiednio zorganizować konkurs, by nie narazić się na konsekwencje prawne?

Konkurs – podstawowe informacje

Konkurs pod kątem prawnym jest przyrzeczeniem publicznym, podlegającym regulacji Kodeksu Cywilnego zgodnie z artykułami od 919 do 921. Każda osoba organizująca konkurs musi danego przyrzeczenia dotrzymać. Tutaj nie ma znaczenia czy są to konkursy internetowe czy też tradycyjne. Warto więc dokładnie wiedzieć na jakie kwestie zwrócić uwagę i czego lepiej unikać.

Konkursy internetowe – Facebook a udostępnienia i oznaczenia

Wydawać, by się mogło, że udostępnianie konkursów i oznaczanie znajomych w komentarzach jest zgodne z polityką Facebooka, gdyż większość konkursów na Facebooku odbywa się w tej formie. Nic bardziej mylnego, praktyka ta wynika z braku wiedzy i świadomości odnośnie regulaminu Facebooka. W ich regulaminie w punkcie dotyczącym zarządzania promocjami wyraźnie jest zaznaczone, że do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi. W praktyce zatem niezgodne z regulaminem jest udostępnianie na swojej osi czasu postu, pozwalającego na udział w konkursie czy udostępnianie na osi czasu swojego znajomego. Ponadto oznaczanie znajomych w danym poście, zezwalającym na udział w promocji również jest zabronione. By naocznie się temu przekonać warto wejść na regulamin portalu.

Jak zorganizować konkurs na Facebooku?

Konkurs a loteria – dwie odrębne kwestie

Kolejnym częstym błędem organizatorów jest robienie z konkursu loterii, pisząc, iż zwycięzcę wyłoni losowanie. Trzeba mieć świadomość, że loteria w świetle prawa jest podporządkowana ustawie o grach hazardowych, stąd każda akcja promocyjna, w której decydujący głos stanowi przypadek musi być regulowana tą ustawą. By takowy konkurs przeprowadzić należy złożyć wniosek do Izby Celnej o zgodę na zorganizowanie loterii, wnieść opłatę w wysokości 10% wartości puli nagród oraz podlegać nadzorowi osobie ze Świadectwem Ministerstwa Finansów. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że organizacja gry hazardowej bez zezwolenia jest zwyczajnie przestępstwem skarbowym, co może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zarówno organizatora, jak i uczestników konkursu.

Konkurs – dodatkowe aspekty

Zaleca się każdemu organizatorowi konkursu, przed jego zorganizowaniem, zaczerpnąć konsultacji z prawnikiem. Zdarza się, że może on podlegać całkiem innym regulacjom. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych występuje konieczność opłacenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Z opłaty tej jest się zwolnionym jeśli wartość nagrody głównej będzie niższa niż 760 zł. Ponadto z podatku mogą zostać zwolnione konkursy ze względu na swą tematykę np. naukową, kulturalną czy artystyczną.