Sprężarki śrubowe najczęściej są wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. Stały się one następcami znanych od dawna sprężarek tłokowych, które charakteryzowały się głównie tym, że były bardzo głośne. Sprężarki znajdują swe zastosowanie także jako urządzenia, które do odpowiednich instalacji dostarczają sprężonego powietrza. Codzienne stosowanie sprężarek powoduje to, że są narażane na intensywną eksploatację. Stąd tak ważne jest dbanie o profesjonalny serwis dla sprężarek śrubowych. Co zatem obejmuje serwis sprężarek śrubowych i przed czym chroni systematyczne ich serwisowanie?

Przed czym chronią profesjonalne serwisy sprężarek śrubowych?

Brak serwisu sprężarek może doprowadzić do częstych awarii i usterek, które mogą skutkować dość długim zastojem w produkcji, co naraża przedsiębiorstwo na ogromne straty. Systematyczne i okresowe serwisy chronią przed koniecznością poniesienia zbyt dużych kosztów. Wystarczy pilnować, by podejmowane były właściwe działania profilaktyczne. Nawet w przypadku awarii, okresowe serwisowanie daje gwarancję szybkich napraw i zapobiega ich ponownemu się pojawieniu lub wystąpieniu całkowicie niespodziewanych usterek.

Co należy wiedzieć o serwisie sprężarek śrubowych?

Na czym polega serwis sprężarek śrubowych?

Firmy posiadające tego typu sprzęty w swoich przedsiębiorstwach muszą zdawać sobie sprawę, że ciągła ich eksploatacja wymaga systematycznego ich serwisowania. Brak dostępu do sprężarki w wielu firmach spowoduje znaczne opóźnienia w produkcji, co odbije się na ostatecznym zysku. Wiele serwisów na czas trwania naprawy oferuje sprężarki śrubowe zastępcze, co pozwala zadbać o utrzymanie stałego procesu produkcyjnego.

Serwis sprężarek śrubowych nie trwa długo, najczęściej ma miejsce w ciągu jednego dnia, co zachęca właścicieli i koordynatorów zajmujących się produkcją do systematycznego dbania o te urządzenia. Serwis składa się z inspekcji pracy sprężarki. Gdy zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości wówczas wdraża się dokładną diagnostykę. Firmy oferujące serwis oferują podstawowe jak i rozszerzone pakiety serwisowe. W takich przedsiębiorstwach możliwe jest również skorzystanie z opcji przeprowadzenia remontów kapitalnych stopni, a dokładnie modułów śrubowych i silników elektrycznych, regenerację chłodnic powietrza oraz oleju. Podczas serwisowania można dokonać także pomiaru pracy sprężarek, gdzie odnotowywane są konkretne drgania, sprawności oraz ekonomiczne aspekty pracy urządzenia.

Serwisy oprócz wymienionych usług trudzą się dodatkowo całościową naprawą i modernizacją tych urządzeń. Bywa, że nie raz trzeba zainstalować nowe układów zarządzania pracą sprężarek czy wymienić sterowniki. W niektórych firmach występuje możliwość skorzystania z części eksploatacyjnych. W takich punktach zakupić można wkłady filtracyjne, zestawy naprawcze, separatory puszkowe i koszowe, uszczelki oraz przeróżne oleje mineralne, syntetyczne oraz te dedykowane konkretnym sektorom np. dla przemysłu spożywczego.

Materiał powstał we współpracy z www.kompresortechnika.pl/serwis-sprezarek-srubowych/.