Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast Polski, dlatego o każdej porze roku przyciąga turystów z całego świata. O wyjątkowości tego miejsca świadczy już fakt wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego historycznego centrum Krakowa. Był to przełomowy moment, a decyzję uznano pewnego rodzaju potwierdzenia znaczenia miasta na arenie międzynarodowej. Stało się to również przyczyną, dla której podjęto się odnowy i rewitalizacji wielu strategicznych miejsc w dawnej stolicy Polski.

Bogactwo historii Krakowa

Dziedzictwo kulturowe Krakowa

Znaczenie dziedzictwa kulturowego Krakowa jest ogromne, o wielu jego aspektach można dowiedzieć się z portalu https://krakowculture.pl. Dzieje miasta odegrały kluczową rolę w postrzeganiu go przez kolejne pokolenia mieszkańców. Wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stanowiło nie tylko prestiż, ale także pewnego rodzaju zobowiązanie. Głównym zakresem jest oczywiście dbałość o wspomniane dziedzictwo kulturowe. Między innymi w tym celu powstał właśnie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, natomiast samorząd krakowski zapewnił dofinansowania podejmowanych prac konserwatorskich. Jest to podejście godne podziwu, ponieważ udowadnia, że wszystko, co miało miejsce w Krakowie na przestrzeni minionych wieków jest istotne. Znaczenie ma każde wydarzenie, oblicze historycznego centrum Krakowa zaznaczył się najlepiej w XIX wieku. Zapadła wówczas decyzja o konieczności wyburzenia ratusza i otaczających centrum miasta murów obronnych. Na ich miejscu powstał Park Miejski Planty, zbiegło się to w czasie z budową kopca Kościuszki. Stał się on symbolem bohaterskiej walki o wolność i niepodległość. Na początku XX wieku rozpoczęto realizację planu, który nazwano Wielkim Krakowem. Jego głównym założeniem było przyłączenie wszelkich okolicznych wiosek i ich uporządkowaniu. W ten sposób przyłączono do Krakowa między innymi Podgórze. W kolejnych latach wytyczono Aleję Trzech Wieszczów przy których zlokalizowane zostały reprezentacyjne gmachy.

Burzliwa przeszłość Krakowa

Jednym z najtrudniejszych okresów była II Wojna Światowa, choć zabytki w większości pozostały nietknięte, to społeczności trudno było pogodzić się z okupacją. Najważniejsze obiekty stały się siedzibą niemieckich dowódców, nadano im obce nazwy. Celem hitlerowców padli Żydzi, których rozwożono do getta i obozów pracy. Kolejnym ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy Nowej Huty, która nieco później stała się jedną z dzielnic Krakowa. Pomimo trudnych czasów komunistycznych życie kulturalne nadal było obecne w mieście, tworzyli między innymi Wisława Szymborska i Stanisław Lem. Postawy patriotyczne były coraz chętniej manifestowane, a dowodem na to stała się między innymi wystawa pod tytułem „Polaków portret własny”. Rok 1989 zapisał się na kartach historii pod znakiem transformacji, rozwój miasta i szacunek do dziedzictwa kulturowego były tego głównym wyznacznikiem. Nie było to łatwe wyzwanie, jednak zachowanie równowagi było możliwe dzięki ogromnej determinacji społeczności krakowskiej.