Zakres usług, jakie oferuje prawnik – zarówno radca prawny, jak i adwokat, nie ogranicza się jedynie do reprezentowania klientów w sprawach sądowych i doradztwie prawnym. Obszar działania kancelarii prawnych obejmuje również tworzenie umów oraz przeprowadzanie spraw spadkowych. Sytuacji, w których warto skorzystać z usług prawnika, jest wiele. Przedstawiamy te, w których zaniechanie konsultacji prawniczej, może okazać się poważnym błędem.

Opiniowanie umów i kontraktów biznesowych

Umowy i kontrakty biznesowe nigdy nie powinny być podpisywane z marszu. Naszym obowiązkiem jest dokładne zapoznanie się z ich treścią. I co najważniejsze, pełne zrozumienie zapisów umowy i tego, co z nich wynika. Niestety bardzo często podpisujemy umowy, których nie rozumiemy, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie możemy ponieść konsekwencje.

Brak znajomości i zrozumienia prawa, nie zwalnia nas bowiem z konieczności jego przestrzegania i dopełnienia zobowiązania, którego w danej umowie się podjęliśmy. Jest to szczególnie istotne w przypadku kontraktów biznesowych, w których brak wywiązania się z danych zobowiązań, może podlegać wysokim karom, a także gdzie bardzo łatwo umieścić kruczki prawne, które mogą działać na niekorzyść którejś ze stron.

Dzisiaj już coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z opiniowania umów i kontraktów biznesowych, w celu uniknięcia przykrych i kosztownych niespodzianek w przyszłości.

Tworzenie umów i regulaminów

Warto wiedzieć o tym, że kancelarie prawnicze zatrudniające adwokatów i radców prawnych oferują nie tylko opiniowanie różnego rodzaju umów, ale również jako specjaliści prawa, mogą takie umowy tworzyć. Stworzenie umowy czy kontraktu od podstaw to rozwiązanie, które należy do jednych z najbezpieczniejszych, ponieważ umowa, regulamin czy kontrakt przygotowany przez prawnika, muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Prawnik jest bowiem zobowiązany do tego, aby konstruować umowy w sposób zgodny z prawem, poza tym, jako absolwent studiów prawniczych, dysponuje on odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Dzięki temu klient otrzymuje umowę, która nie budzi żadnych wątpliwości pod kątem jej poprawności.

A to z kolei jest najlepszym zabezpieczeniem w przypadku zakłóceń we współpracy z kontrahentami, gdzie nie zaistnieją podstawy do podważenia umowy i próby wywinięcia się danej strony od konsekwencji nieprzestrzegania jej zapisów.

Prawnik – kiedy warto skorzystać z jego usług?

Konsultacje – umowy cywilnoprawne

Z porady prawnika warto skorzystać również w przypadku wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, których poszczególne zapisy bardzo często mogą budzić kontrowersje. Dzieje się tak dlatego, ponieważ bardzo często umowy te zawierają w swojej treści zapisy niezgodne z odgórnym prawem regulującym dane kwestie. Do umów cywilnoprawnych, które warto konsultować, należą m. in.:

  • umowa sprzedaży

  • umowa pożyczki

  • umowa o dzieło

  • umowa zlecenie

  • umowa agencyjna

  • umowa dzierżawy

  • umowa najmu

Pamiętajmy o tym, że skorzystanie z porady prawniczej może ustrzec nas przed wieloma poważnymi konsekwencjami i nieprzyjemnościami. Niestety, ale w przypadku prawa, o wiele łatwiej jest zapobiegać popełnieniu błędu, niż walczyć z koniecznością poniesienia za niego odpowiedzialności.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Actio - porady prawne Kraków.