Identyfikacja wizualna jest podstawowym elementem, który warunkuje rozpoznawalność firmy na rynku oraz stosunek do niej klientów, partnerów biznesowych i wszystkich innych osób mających bezpośrednią lub pośrednią styczność z prowadzoną przez nią działalnością. Wielu przedsiębiorców niestety nie docenia siły oraz znaczenia identyfikacji wizualnej traktując ją nieco po macoszemu. To duży błąd, gdyż posiadanie spójnej i unikalnej identyfikacji wizualnej wiąże się z wieloma korzyściami.

Czym jest identyfikacja wizualna i jakie jej elementy budują wizerunek firmy?

Identyfikacja wizualna to szereg reguł oraz już gotowych projektów, które wspólnie składają się na wizerunek firmy lub marki, czyli sposób, w jaki jest ona postrzegana i odbierana przez osoby z zewnątrz. Najprościej rzecz ujmując, identyfikacja wizualna to nic innego, jak projekty graficzne każdego elementu, którym w swojej profesjonalnej działalności posługuje się firma lub marka.

Podstawowym składnikiem identyfikacji wizualnej, który powinno posiadać każde przedsiębiorstwo i marka jest oczywiście jego logo. Jest to charakterystyczny znak graficzny, który umieszczany jest na wszystkich materiałach reklamowych promujących usługi firmy. Logo to często także pierwszy element, który widzi klient oraz który ma za zadanie odróżniać firmę od konkurencji stanowiąc o jej wyjątkowości i niepowtarzalności.

Istotnymi elementami identyfikacji wizualnej są także tzw. druki firmowe, czyli najczęściej materiały papiernicze, którymi w toku swojej codziennej pracy posługuje się firma. Należą do nich m. in. wizytówki, papier firmowy, koperty, identyfikatory pracowników, tabliczki informacyjne, a także odzież firmowa noszona przez pracowników. W poczet druków firmowych bardzo często wliczana jest także strona internetowa firmy, której wygląd również powinien być ściśle dopasowany do jej identyfikacji wizualnej.

Czym jest identyfikacja wizualna i dlaczego jest taka ważna?

Identyfikacja wizualna i jej rola w funkcjonowaniu oraz rozwoju przedsiębiorstwa

Identyfikacja wizualna jest pierwszym krokiem do stworzenia silnej i systematycznie rozwijającej się marki oraz uwydatnienia jej działalności na tle konkurencji. Bez spójnego i prawidłowo zaprojektowanego systemu identyfikacji wizualnej nie jest bowiem możliwe w dzisiejszych czasach budowanie przewagi konkurencyjnej oraz posiadanie pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Zbudowanie od podstaw systemu identyfikacji wizualnej, który będzie spójny z charakterem działalności firmy, widoczny na tle konkurencji oraz zgodny z najnowszymi trendami, nie jest łatwym zadaniem oraz zwykle wymaga współpracy ze sprawdzoną i doświadczoną agencją brandingową.

Posiadanie spójnej oraz konsekwentnie stosowanej identyfikacji wizualnej zapewnia korzystającej z niej firmie stabilną pozycję na rynku oraz wzmacnia jej konkurencyjność. Pozwala ponadto szybciej i na dłużej zaistnieć w świadomości odbiorców oraz zyskać ich zaufanie, co wprost przekłada się na zwiększenie możliwości rozwoju firmy. Prawidłowo opracowana identyfikacja wizualna powinna być więc znaczącym elementem każdej kampanii marketingowej, gdyż jej odpowiednie stosowanie pozwala zwiększyć popularność firmy, podnieść zyski ze sprzedaży, dotrzeć do nowych klientów oraz systematycznie rozwijać profesjonalną działalność.